כפר סבא שלי - עיר קהילתית מחבקת

אני בכלל חיפאית.

שנינו חיפאים. נולדנו בחיפה, גדלנו בחיפה, הכרנו בחיפה, נישאנו בחיפה. אפילו בתנו הבכורה נולדה בחיפה.

אבל בקלות דעת של זוג צעיר עזבנו את עיר הולדתנו ואת משפחותינו ועברנו לגור קרוב לאוניברסיטה שבה הוא עמד להתחיל ללמוד. אוניברסיטת בר אילן.