top of page

מיזם עצמאות נשית בכפר סבא 

2018

גאות לשתף ביוזמה שמסמלת עבורנו את חגיגות העצמאות!


אלפיי תלמידות ותלמידים ילדות וילדי גן כפר סבאיים יקבלו השנה השראה לרגל העצמאות גם ממנהיגה פורצת דרך השופטת אסתר חיות, נשיאת בית המשפט העליון אשר תמונתה תתלה בכיתות לצד המנהיגות הגברית.

מאחלות שיגשימו את רצונותיהן ורצונותיהם, שתחלומנה ויחלמו בגדול, שתפרוצנה ויפרצו גבולות בעתיד ותעוררנה ויעוררו השראה לזולת.


**נשמח מאוד לקבל מיכן את צילומי קיר לאום שיווני עם התמונות של השופטת ולשתף אלבום גאווה כפר סבאי פטריוטי בדף הפייסבוק שלנו.

מאיתנו חג עצמאות שמח!

מוקירות את קרן חסקל על שהביאה את רעיון יוזמת הירושלמים לפתחנו, את הנהלת העיר ושותפות  של אגף החינוך הכפר סבאי, משרד החינוך ודוברות בית המשפט העליון.

תוכלו להוריד להדפסה את תמונתה של השופטת אסתר חיות נשיאת בית המשפט העליון כאן:

bottom of page