top of page

עושות חינוך לעצמאות שווה בכפר סבא 

2020- חינוך  שווה!

גאות לשתף ביוזמה שמסמלת עבורנו את חגיגות העצמאות!

מה היא עצמאות עבורך?

איך את למדת על העצמאות? על יום עצמאות?

שיעורים מקוונים בנושא עצמאות בזווית רגישת מגדר

מצורף קובץ להנחיית שיעורים בכיתות היסודיות לטובת הילדות והילדים שלנו.

שלחו אותו למורות, מורים, יועצות ובואו נפיץ את הבשורה.

אנחנו כאן לשנות.

מודות לממונה על היחידה לשוויון בין המינים בחינוך-  אושרה שייב לרר!

מדריכה ביחידה לשוויון בין המינים במשרד החינוך אזור מרכז- צילה פתאל!

ולכל צוות המשרד!

לד"ר אורי ארבל גנץ, מנהל אגף החינוך כפר סבא.

לאורית ליבוביץ' מנהלת מחלקת חינוך יסודי.

לכל היועצות החינוכיות, מנהלות.ים מורות

וכלל הסגל החינוכי בעיר שלנו!

פעילות מקוונת לשיעור בנושא יום העצמאות- משרד לשוויון בין המינים משרד החינוך:

bottom of page