top of page

כנס מאבק באלימות כלפי נשים

מדי שנה אנחנו מציינות את יום המאבק באלימות כלפי נשים.

יום שמזכיר לכולנו שהתופעה הזו לצערנו לא פגה מהעולם. 

אנחנו חוברות לתכנית "עיר ללא אלימות", למרכז האזורי לשלום המשפחה, למניעת אלימות במשפחה ולשותפים נוספים ומציעות ערב שמציין את הנושא החשוב הזה.

מצורף קובץ PDF של הסטיקר להדפסה

ותמיכה במאבק נגד האלימות כלפי נשים

#נשים_לזה_סוף!

סוף-על-הקטינו -נשים לזה סוף.jpg
bottom of page