top of page

נערות מובילות שינוי - נמ"ש כפר סבא

 

נערות מובילות שינוי (נמ"ש), תכנית למנהיגות והעצמה נשית עבור תלמידות תיכון, החלה את דרכה בכפר סבא לפני כעשר שנים. 

מועצת נשים עירונית, בשיתוף עם החברה הסכנותית ע"ש ספיר ומחלקת נוער צעירים וקהילה, ביקשה לעורר שינוי חברתי באמצעות חינוך מגדרי לנערות בתיכון.

 

התכנית, בהנחיית רחל לוי הרץ, מלווה את הנערות לאורך כל שנות התיכון ומהווה בית להתפתחות אישית וקבוצתית ולאקטיביזם. הנערות המשתתפות עוברות תהליך למידה, הכשרה והעצמה במהלך שנת הפעילות הראשונה, במהלכו הן מתמקדות בהיסטוריה של האישה, פילוסופיה ופמיניזם, כלים להעצמה אישית, בטחון עצמי, אסרטיביות ומנהיגות וחשיבה מעמיקה בסוגיות חברתיות שונות המעסיקות אותן. 

 

הלמידה ממשיכה לאורך כל שנות התיכון ואליה מצטרפת עשייה חברתית - התנדבותית למען הקהילה, בנושאים שונים הקשורים במגדר ושוויון בין המינים. הנערות פעילות מובילות במסגרת פרלמנט נערות ארצי – משתתפות

ומארחות פרלמנטים, מפיקות אירועי שיא לקבוצות גיל ומגדר שונות בעיר ובארץ ומתעסקות

בחשיבה פרלמנטרית במסגרת מפגשיהן עם חברות כנסת. 

 

הפעילות בתכנית מוכרת כהתנדבות במסגרת תעודת בגרות חברתית של משרד החינוך.

bottom of page