היום בגיל 73 (ויומיים) אני מבינה שלא רק יונה היה בבטנו של הדג הגדול. גם אני הייתי שם!


לפני שנים רבות עזבתי את מערכת החינוך

בה עבדתי כמחברת וכותבת תכניות למודים

ויצאתי לחיים עסקיים.

עזבתי את המערכת בכאב גדול.

עזבתי את המערכת למרות שהיה לי עדיין תוכן