עכשיו בגיל 72 אני מבינה שהגיע הזמן לשחרר את הישן ולפתוח דפים חדשים!


ברגעים אלו אני מפרקת תכולתו של ארון אלוהים ישמור! כמה מחברות יש לי האם אקרא בהן אי פעם? אני מדפדפת בהן כל מחברת מכילה עולם ומלואו סיכומי הרצאות וקורסים ופגישות וישיבות אוי, כמה מלים כתובות ייצרתי בימי חיי. מה לזרוק מתוך כל אלו ? מה לשמור? אני חייבת לחיות חיים נוספים שבהם אשב לי בדד בחדר קטן ואקרא בכל המחברות האלו. אני יודעת שאלה חיי היחידים ולכן אני יודעת שעכשיו ברגע זה עלי לקחת שקית גדולה להכניס את כולן פנימה ולרדת למיכל למטה לעצום עיניים ולהניח את כל המחברות בגבורה במיכל להפנות את גבי לעבר לעלות הביתה ומחר בבוקר ללכת לחנות ולקנות לי מחברת חדשה כדי להתחיל מחדש לרשום מלים ומשפטים ופסקאות שלעולם אבל לעולם לא אעיף בהם עין בדיוק כמו אלו שעוד מעט יהיו מונחות בשקית בדרכם האחרונה. צאתכן לשלום מחברות ישנות ברוכה הבאה מחברת חדשה!

מרגלית קוטב

מורה לתורה ולפילוסופיה אחרת

http://www.margalit-kotev.co.il