#MeToo

זה התחיל מסטטוס של חברת נפש שלי, שרשמה MeToo#. רשמתי לה בתמימות, עוד לפני שהבנתי בכלל שמדובר בקמפיין של מודעות להטרדה מינית, שלא משנה מה, איפה שהיא לא תהיה, אני איתה. לא הבנתי עד כמה.

לא חשבתי שאי פעם אדבר על זה מול כולם, בטח לא אכתוב על זה בלוג. זה ממש, אבל ממש לא אני. אני לא מהמשתפים הגדולים בחיים האישיים ובטח ובטח שלא קבל עם, בלוג ופייסבוק. אבל הפעם זה שונה.

מהרגע שהבנתי מה מהות הקמפיין, הבטן שלי התהפכה. הרגשתי את ההתכווצות שלה, הריחות עלו שוב והתמונות, התמונות האלו שמזמן כבר לא ראיתי. אני רואה את שתי המילים האלו: MeToo "גם אני" , פעם אחר פעם בעוד סטטוס, אצל עוד חברה, עוד מכרה, והבטן, אוי, הבטן.

לר