הניחו לי!

ברשימת המשפטים השגורים ביותר בפי, מילימטרים ספורים מטענתי הראשית (והנכונה עובדתית לצערי) כי אני אשה מבוגרת, ניצבת האימרה הניחו לי.

הניחו לי לנוח! לא, לא , לא. לא ככה. לא צריכה שתניחו לי בים. חול זה מוות. אבל הניחו לי באופן כללי. שחררו אותי מנוכחותכם, מדרישותיכם, מצרכיכם ומכל מה שכופה עלי לטפל בעל כורחי ונגד רצוני בדברים שאינם קשורים אלי או שחיוניים לקיומי ובעיקר כל מה שדורש ממני לקום מהספה.