עכשיו בגיל 74 וחצי אני יודעת שיום אחד אהיה מאוזנת להפליא ואשא רגליי במחול הפסאדובלה.


אתם תראו שיום אחד עוד אהיה מאוזנת להפליא!

יום אחד אני אגיע לרופא המשפחה שלי והוא יטיל עינו במחשב שלו ,יעיין בכובד ראש בגיליון תוצאות הבדיקות שלי יישא עיניו אלי בהערצה ויאמר לי: "מרגלית, אין עלייך! את מאוזנת להפליא! ממש כמו ילדה בת שמונה עשרה"! ואז הוא ימדוד את לחץ דמי בכובד ראש וישאג: "את מאוזנת ממש מאוזנת להפליא"! ואני אצא לי לרחובה של עיר שמחה ועליזה כיאה וכיאות לאישה מאוזנת להפליא. מחד גיסא אעטה לי הבעת פנים רצינית וכבודה כיאה וכיאות לאישה רבת שנים ורבת ניסיון וחכמה כשלי ומאידך גיסא הבעת פני תקרין שובבות עולצת שמשובבת נפש כל רואיה של עלמה סקרנית היוצאת זה עתה לאוויר העולם כיאה וכיאות לאישה מאוזנת להפליא.