גם היום בגיל שבעים ושלוש וחצי אני כמו מיס קרי לא מצליחה להביא שלום לעולם!