בין מאוזן למאונך - תשבץ הגיון

"תודה על הבריאות"

היה כתוב על הקלף שמשכתי

"תודה על האיזון"

על הקלף השני

ואני הייתי בטוחה שמישהו לועג לי.

במחשבה שניה,

אולי המישהו הזה בכל זאת מנסה לרמוז לי?