וגם היום בגיל 73 אני עדיין נתונה לסכנה שאם לא אעטה בגדי צניעות איהפך לתרנגולת מהדסת בכבישי בני ברק


ותוך כדי ההכנות לחג לעת ערב הסרתי את בגדי העמל מעלי ועטיתי בגדי חמודות צנועים להפליא ושמתי פעמי לבני ברק לנישואי בתה של בת דודי שחזרה בתשובה שלמה ונישאת היום בעיר הגדולה לאלוהים שמלאכי שרת מסתובבים בה כאחד האדם ובני האדם מרחפים בה כמלאכי שרת ואין יודע להבחין בין אדם לשאינו בגדר בשר ודם לבין אישה שהיא בת אישה או רוח אל מרחפת על פני מדרכות העיר.. וכשהגעתי לבני ברק עיר ואם בישראל וירדתי מהאוטובוס ונתערבבתי לי בין אנ