עכשיו בגיל 73 אני מכירה בהשפעה של הילדה הפנימית שבתוכי ולפעמים אני יודעת לזהות אותה גם במראות שמולי.


היום הלכתי לפוטו אליהו לשלוח מכתב בפקס. ברחוב הרצל פינת וייצמן ראיתי את שרית חברתי יושבת בפתח חנות על ספסל עץ נחמד התיישבתי לי לידה על הספסל ודברנו לנו על רוחניות. ואני אמרתי לה שאני חושבת שרוחניות זו עשייה בעולם החומר. וצטטתי את תשובת הצי'ף האינדיאני שהשיב לשאלת תלמידיו מהי רוחניות? במשפט:האיכר קם בבוקר וחורש את שדהו. וקמנו ורצינו להיפרד אישה מרעותה ואז הגיעה לספסל אישה שמנה מאוד לבושה בבגדים מוזרים מ