עכשיו בגיל 73 אני מבינה כבר למה אשת פוטיפר לא רצתה לשבת עם יוסף הצדיק על כוס קפה ולשוחח בנועם ובמתיק


ביום שבו מת הנשיא הראשון ד"ר חיים וייצמן אני הייתי בכיתה ב ובאותו יום דווקא באותו יום המורה שלנו אסתר שטיינברגר ז"ל אחרי שהיא סיפרה לנו שהנשיא הראשון מת הבוקר היא לימדה אותנו על יוסף הצדיק ואשת פוטיפר. וקראנו בתורה שאשת פוטיפר אהבה את יוסף ואמרה ליוסף הצדיק שכבה עמי ואני לא הבנתי ממש לא הבנתי למה אשת פוטיפר צריכה לשכב עם יוסף הצדיק. למה לא מספיק לה שהם יעמדו וידברו או אפילו ישבו להם על כיסא וישוחחו בנחת. ואז הצבעתי בנימוס ושאלתי למה היא רוצה לשכב אתו במיטה למה הם לא יכולים לשבת להם על כסא ולדבר? והמורה אסתר התבלבלה מהשאלה ואמ