רגע לפני שבת פרשת חיי שרה ואני מציצה לאהלה של רבקה.