עכשיו בגיל כמעט 73 כמו כל הקשישים והקשישות גם אני נרדמת בעת קריאת התורה בשבת בבית הכנסת.


וגם השבת כמו כל הקשישים והקשישות גם אני ברגע שבעל הקורא מתחיל את קריאת פרשת השבוע עיני נעצמות, ראשי נשמט ואני שוקעת בתנומה מתוקה של שבת. השקט הגדול השורר ברחבי היכל התפילה המלים העתיקות המושרות בניגון מכמיר לב בלחן עדות המזרח בטעמים שתקנום בעלי המסורה לפני שנים רבות כל אלו רוקמים בחוט קסם עדין רקע רב גווני גוונים לשנת החלום שלי בה נודדת גם אני עם עדרי הצאן מחרן לכנען ומכנען מצרימה וממצרים לכנען ופעמוני הצאן מצלצלים באוזני נגינות נופי קדומים ומקיצים אותי לחיי בניגון רימוני הכסף שמעטרים את ספרי התורה בתפארת קדושת עולם.

מרגלית קוטב

מורה לתורה בדרך אחרת

ולפילוסופיה אינדיאנית של בני שבט הסנקה.

http://www.margalit-kotev.co.il