גם עכשיו כשאני בת (כמעט) 73 אני מתרגשת בכל פעם כאשר מתחילים מחדש לקרוא את פרשות השבוע של ספר בראשית.


המורה אסתר ליד הילד (יששכר) שכובע מצחיה לראשו..

מוקדש באהבה רבה לחברתי מזל סלומון.

לאורכה של כל אותה

שנת ילדותי הילכה אסתר מורתי ידה אוחזת ידי בדרכי האבק והמים יחדיו עם אברם אבינו מחרן ארצה כנען ושרי אשתו עמו. והייתי שרי היפה ומלך מצריים חשק בי עד מאוד.

לאורכה של כל אותה

שנת ילדותי הילכה אסתר מורתי ידה אוחזת ידי בדרכי האבק והמים יחדיו עם עבד אברהם מארץ כנען חרנה כדי למצוא את רבקה על פי העין והייתי רבקה רבת חסד ושאבתי מים לאיש ולגמליו בשקיקה.

לאורכה של כל אותה שנת ילדותי הילכה אסתר מורתי ידה אוחזת ידי בדרכי האבק והמים יחדיו עם יעקב אבינו מחרן כנענה הוא ונשותיו ארבע והייתי רחל רחומה בנשים ובכיתי את כאב רחמי החסר בתחינה.

לאורכה של כל אותה שנת ילדותי הילכה אסתר מורתי ידה אוחזת ידי בדרכי האבק והמים יחדיו עם יוסף המכור לעבד מכנען מצרימה והייתי יוסף הצדיק בבור אפל חולם גאולה שלמה

. ולאורכן של שנים כה רבות ,כה רבות אסתר שטיינברגר מורתי זיכרונה לברכה ינעמו לה רגבי עפרה ועודה עמדי ידה אוחזת ידי בדרכי האבק והמים ונפשה בנפשי ובכל לבבי.

וכאז גם עתה אני שרי כה יפה ורבקה חסודה ורחל רחומה ואני שם בבור וגם במלכות יוסף הצדיק חולמת חלום גאולת עצמי.

ועוד על ספר בראשית וההתחלה מחדש כדאי לכן לקרוא בפוסט

הידעת להתחיל מבראשית ?

של חברתי מזל סלומון

מאמנת רב תחומים והבעלים של בית עם מזל בכפר סבא.

מרגלית קוטב מורה לתורה בדרך אחרת

ולדרך האינדיאנית של בני שבט הסנקה.

http://www.margalit-kotev.co.il