גם עכשיו כשאני בת (כמעט) 73 אני מתרגשת בכל פעם כאשר מתחילים מחדש לקרוא את פרשות השבוע של ספר בראשית.


המורה אסתר ליד הילד (יששכר) שכובע מצחיה לראשו..

מוקדש באהבה רבה לחברתי מזל סלומון.