עכשיו רגע לפני שאני בת 73 אני מבינה שהחיים מתקדמים להם הלאה והגעגועים מפנים את מבטנו לאחור.


והשנה שוב לא בניתי לי סוכה ולא אספתי לי ענפי סכך ולא גזרתי פרחי נייר ולא יצרתי שרשרת מעשה סובך רק ראיתי את לובן הסדינים שהציב שכני לקירות סוכתו ונזכרתי עת פעם סוכתי הייתה הומייה וילדי כמו חיילים איש איש נושא את סלו ובו כלים ומאכלי חג במסע מורד הקומות ועתה ילדי גדלו והפכו גם הם להורים וסוכת ילדותם נעזבה ובחצר רק סוכת השכנים ושוב ילדים קטנים יורדים כל אחד עם סלו במורד ארבע הקומות הומה קולם במדרגות ואם שירי לא מחורז כ