עכשיו כשאני בת 72 (וחצי) אני מבינה שאמריקה היא לא מכונה שמכניסים זוג זקנים בפתח הכניסה שלה והם יוצאי


כשחנה אוייסקרן נסעה עם בעלה הרב אליהו אוייסקרן לאמריקה שניהם נשמתם עדן לכל החופש הגדול כי הוא היה מנהל בית הספר לילדי האדוקים בבית הספר "תחכמוני" ברחובות והיא היתה הגננת בגן הדתי היחיד לילדי האדוקים ברחובות. אימא שלי והחברה הטובה שלה דינצ'ה בלומברג חשבו או לפחות אמרו (אולי בצחוק) שהיא ע"ה תשוב מאמריקה יפה וצעירה בהירת עור ושיער ועולצת וגם הוא הרב אליהו אוייסקרן ז"ל ישוב צעיר יפה תואר. שופע מרץ עלומים.