לפעמים..כל מה שבא לי זה להישאר מתחת לשמיכה ולא לקום!