עכשיו בגיל 72 אני מבינה שדרכי ודרכו של לני חייבות להיפרד.