היום כשאני בת 72 אני מבינה את כוחו של החלום שמנהל אותי ואת דבורה כל אחת בעניינה היא


כל שבוע כל שבוע

רוחצת דבורה הקשישה

תמניה צנומה ונמוכה

את גופה במים חמים

לובשת בגדי חמודות

מיטיבה את קישורי מטפחתה

ומהדקת אותה לראשה

נועלת נעליים נוחות

ושמה פעמיה לתחנת

האוטובוס שבשכונת עליה

כדי להגיע לפיצוציה שבצומת

הרחובות וייצמן - רוטשילד

בעירנו.

כל שבוע כל שבוע נכנסת לה

דבורה לפיצוציה שבפינת הרחובות

וייצמן -רוטשילד בעירנו

ומברכת את המוכר הצעיר

בשמחה

והוא משיב לה ברכה

וחיוך רחב על פניו.

כל שבוע כל שבוע

קונה דבורה הקשישה

הנמוכה והצנומה בפיצוציה

תלוש הגרלה שבועי

בשנים עשר וחצי שקלים

כדי להשתתף בהגרלה השבועית

של לוטו ,טוטו, פיס, אני לא יודעת

בדיוק איזו מהן

דבורה אולי יודעת

ואולי לא?

כל שבוע כל שבוע יודעת דבורה

הקשישה הנמוכה והצנומה

שהפעם היא סוף סוף תזכה

ב5000 ש"ח סכום ההגרלה השבועית

היא יודעת היא ממש יודעת

שהשבוע היא תזכה

כי הרי בינינו הגיע כבר

הזמן!

כל שבוע כל שבוע דבורה הקשישה

הנמוכה והצנומה לא זוכה

ב5000 ₪ סכום ההגרלה השבועית

וכל שבוע כל שבוע היא יודעת שבטוח

שבשבוע הבא היא תזכה

מה זאת אומרת

בטוח !

היא יודעת!

ואני

לא פוגשת אותה כל שבוע

אלא רק הערב

כשנכנסתי גם אני לפיצוציה

שבפינת וייצמן –רוטשילד