היום כשאני בת 72 אני מבינה את כוחו של החלום שמנהל אותי ואת דבורה כל אחת בעניינה היא


כל שבוע כל שבוע

רוחצת דבורה הקשישה

תמניה צנומה ונמוכה

את גופה במים חמים

לובשת בגדי חמודות