היום כשאני בת 72 אני מבינה עד כמה העבר הרחוק עיצב את חיי