מי זוכר את המחנכת מכיתה א???

יום המורה 2017 בבית הספר שלנו.

התבקשנו מקבילתי (מורה בחסד עליון, אבל זה לגמרי לפוסט אחר) ואני, לפתוח את היום הזה במילות ברכה.

חשבנו ביחד איך להפוך את ה"כמה דקות הללו" למשהו משמעותי...

היא, מקבילתי, הזכירה בכבוד את המחנך האגדתי יאנוש קורצאק, מעט על פועלו ומשנתו.

ואני...

אני הפלגתי בזכרונות על המורה שלי...

ראשית הקראתי מה זה להיות מורה בחוויה שלי, שלנו

להיות מורה זה

לדעת לאהוב בלי גבולות ,זה לתת ולתת ולתת

להכיל, לראות ולחבק אבל קצת

להיות מורה זה לדעת, לקרוא הרבה, ללמוד, לחפש