בין זכרון לזכרון


י' בטבת – צום העשירי, אחד מארבעת הצומות על חורבן הבית, נקבע כיום הקדיש הכללי,

לזכר הנספים בשואה שיום מותם לא ידוע.

27.1 – יום הזכרון הבינלאומי לזכר קרבנות השואה, יהודים ומיעוטים נוספים, נקבע על ידי העצרת הכללית של האו"ם.

העצרת הכללית לא הצביעה על ההחלטה - היא התקבלה פה אחד וללא הצבעה.