לראות , להודות, לשנות ...

כולנו רוצים לחוות נס, שיגיח לחיינו וישחרר אותנו מכל הקשיים, שישטוף את כל הקושי, הכאב, שיקח איתו את העצב, הסבל החולי ושאר קרוביו.

חנוכה מתקרב, ולא יכולתי שלא לכתוב על ניסים, הם מתחוללים בחיינו, ניסים קטנים בכל יום, קסמים חרישיים שמתעופפים סביבנו - הם כאן כל הזמן, אנחנו רק צריכים לפתח ערנות אליהם, לתת להם את תשומת הלב הראויה, לפתוח דלת לקסם להכנס.

בקצב החיים המהיר, אנו עסוקים במרדף

ההישרדות, ושוקעים לתוך השגרה, מתרכזים בקשיים, בפגמים בחסר, הביקורתיות תופסת מקום של "כבוד", וחוסר שביעות רצון נוכח אף הוא.

כל כך חשוב להסב את תשומת הלב והמחשבה לטוב שנוכח בחיינו, אנחנו יכולים בכל רגע נתון ליצור שינוי באופן תגובתנו לדברים, לזכור להוקיר, להודות על ה"יש". אין צורך באירועים מטלטלים וקיצוניים כדי להבין שניסים קורים כל הזמן.

אמר איינשטיין: "יש ש