בשלהי הימים האלו

 

הבערה הגדולה הזאת

לא שרפה את ביתי,

לא חרכה את גני,

רק חתמה מכוות