בשלהי הימים האלו

 

הבערה הגדולה הזאת

לא שרפה את ביתי,

לא חרכה את גני,

רק חתמה מכוות

כאב בלבי.

רק הפיחה חיים

בהבהוב רמץ

הגחלים

של צער קיום

חיי הרופף.

בחירת העורכת
</