מי אתם?

*זהירות, פוסט פריקה*

מי אתם אותם אנשים שנדחפים בתור לפני אישה עם תינוק, למרות שזה היה התור שלה ולמרות שלא ביקשתם רשות?

מי אתם אותם אנשים שחניתם על המדרכה ולא השארתם שום מעבר במדרכה לאישה עם עגלת תינוק?

מי אתם אותם אנשים זרים שמציצים לתוך עגלת תינוק ואז מעיזים להעיר הערות בסגנון "לא חם לה? תראי איך את לבושה ואיך היא" (טרו סטורי)?

מי אתם אותם אנשים שמעשנים על אישה עם עגלת תינוק, למרות שהיא היתה שם קודם, והתמקמה מלכתחילה באזור נטול מעשנים?

מי אתם | ליאת קמחי

מי אתם אותם אנשים ששואלים אישה שמנסה להרגיע תינוק בוכה למה הוא בוכה? התשובה תהיה, מן הסתם, כי הוא תינוק!

מי אתם אותם אנשים שרואים תינוק אוכל ומעירים הערות על הפיגורות העתידיות שלו לפני שמלאה לו שנה אחת? זה באמת הכרחי?

איזה טוב יוצא לכם מכל זה? לאן מקדמים אתכם חוסר ההתחשבות ודחיפת האפים הזו?

(ברור שהדיון על חוסר התחשבות ועל דחיפת אפים הוא רלוונטי לא רק לאישה עם תינוק, אבל צר עולמי וכו')

אז ספרנה לי על מקרים בהם נתקלתן אתן!