מזפזפת בין ערוצים

עובדת בשני ערוצים במקביל:

ערוץ אחד הוא הערוץ שמכין ומתכונן ומתארגן למימון ההמונים בהדסטארט.

והערוץ השני, הוא הערוץ שכותב בפועל את הספר. משכתב, מוסיף, מוריד וממקצע את הספר.