הוא מפרכס.......

תמיד הרגע הזה שהוא הולך לישון הוא רגע של נחת

תמיד הרגע הזה שהוא הולך לישון הוא רגע של פחד..

אספי שלי הוא בן 13 וארבעה חודשים הוא ילד יפה, אהוב וחייכן

ויש לו אפילפסיה....

אפילפסיה או בשמה העממי"מחלת הנפילה" היא קבוצה של הפרעות נוירולוגיות ארוכות טווח המאופיינות בפרכוסים אפילפטיים. פרכוסים אלה הם אירועים המשתנים מאירועים קצרים וכמעט בלתי ניתנים להבחנה עד תקופות ארוכות של רעידות חזקות. באפילפסיה הפרכוסים נוטים לקרות שוב ושוב ולעתים אין להם סיבה בסיסית מידית‏.

אפילפסיה נשלטת בדרך כלל אך אי אפשר לרפא אותה בטיפול תרופתי.עם זאת, בקרב כ- 30% מהאנשים הסובלים מאפילפסיה הפרכוסים אינם נשלטים, גם בהינתן הטיפולים התרופתיים הטובים ביותר.

אפילפסיה אינה מאופיינת בליקוי בודד אלא כתסמונת בעלת מגוון רחב של סימפטומים, שהמשותף להם הוא התפרצות בלתי מבוקרת של פעילות חשמלית מוגברת ועודפת בתאי עצב בקליפת המוח‏.

לא כל הסינדרומים מלווים את החולה לכל חייו, ויש מספר צורות של אפילפסיה המוגבלות לשלבים מסוימים בילדות.