top of page

מגדר בחינוך הכפר - סבאי

במסגרת תחום המגדר אותו אנו מקדמות בחינוך הכפר סבאי בשנים האחרונות מתבצע שילוב תכניות להעלאת המודעות המגדרית וגיבוש פרספקטיבה ביקורתית הן בחינוך הפורמאלי והן בבלתי-פורמאלי.

החל מהגיל הרך ועד התיכון,  מועברות סדנאות ימי השתלמויות מקצועיות, כנסים והרצאות הן לצוותים החינוכיים וסגל ההוראה והן במוסדות החינוך השונים בעיר.

 

התלמידים והתלמידות פוגשים בתכנים מגוונים כמו סטריאוטיפים מגדריים, אלימות מינית ויצירת מרחב וירטואלי כמו גם בית-ספרי בטוח, מיניות בריאה, קידום נערות במקצועות המדעים ועוד.

 

תכנים אלה מועברים על-ידי נשות חינוך ואקדמיה המובילות בתחום, דרך סדנאות, שיעורים ואירועים מיוחדים. 

 

בנוסף,  יש דגש רב על הטמעת פדגוגיה פמיניסטית שתהפוך תכנים אלה להיות אבן הדרך דרכה מעצבים תפיסת עולם, בונים תכניות לימוד ויוצרים שיח חדש במוסדות החינוך.  ברוח זו ובהנהגת תושבים ותושבות מהקהילה, מתקיימות פעילויות נוספות ופרויקטים ייחודיים במוסדות הבלתי-פורמאליים, בשיתוף עם תנועות הנוער השונות בעיר, נמ"ש, מרכז הצעירים והצעירות, מועדון בית אברהם ועוד.     

 

 

bottom of page