top of page

מגדר בחינוך הכפר - סבאי - יום שיא דיבייט

ב-10/5 התקיים יום שיא בדיבייט בנושא מגדר, בו השתתפו כל חטיבות הביניים בעיר. זאת כחלק מתכנית שנתית שעברו התלמידים בכיתות בנושא תקשורת בינאישית. במסגרת השיעורים רכשו התלמידים כלים ומיומנויות של: עמידה מול קהל, העברת מסרים, בניית טיעונים, שכנוע ועוד. כל בית ספר בחר תחום מסוים תחת נושא המגדר, הסביר את חשיבותו ואת השלכותיו בחיי היומיום שלנו ומהי היוזמה שהיה מעוניין לקחת על מנת לקדם ולהעלות את המודעות לנושא בבית הספר, בעיר ובקהילה. 

הפעילות התקיימה בשיתוף פעולה הדוק עם אגף החינוך.

להנאתכם מצורף הנאום של חטיבת שז"ר בנושא הכנסת תכני להט"בים לבתי הספר והעלאת המודעות בנושא.

bottom of page