top of page

חודשי נשי

מפגש חודשי בבית מועצת נשים

שמחות להכריז על פתיחת סדרת הרצאות של נשות העיר עבור נשות העיר! 

"חודשי נשי" היא הזדמנות שלך לבוא ולשמוע נשים אחרות מהעיר.

מטרת המפגשים הינה להכיר ולפגוש את נשות הקהילה, לייצר שיתופי פעולה בנושאים שונים, להעשיר האחת את השנייה

ולפעול ביחד למען קידום שוויון מגדרי. הנושאים? שונים ומגוונים, ככל שיש לנשות העיר להציע!

אם את רוצה לבוא להרצות – מוזמנת לפנות אלינו!

המפגשים מתקיימות בבית מועצת נשים - רח' גלר 18.

bottom of page